Our Latest Sản phẩm

Thuế suất thuế tài nguyên năm 2023 được quy định như thế …

1. Thuế suất thuế tài nguyên năm 2023. Căn cứ tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 152/2015/TT-BTC (được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 12/2016/TT-BTC ), thì thuế suất thuế tài nguyên làm căn cứ tính thuế tài nguyên đối với từng loại tài nguyên khai thác được quy định tại Biểu ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

NĐ 164/2016/NĐ-CP về phí BVMT đối với khai thác khoáng sản

NĐ 164/2016/NĐ-CP về phí BVMT đối với khai thác khoáng sản. Nghị định này quy định về đối tượng chịu phí, người nộp phí, mức thu, phương pháp tính, kê khai, nộp phí và quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Nghị định này có hiệu ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Công văn 3791/TCT-CS 2020 căn cứ tính thuế tài nguyên

Công văn 3791/TCT-CS năm 2020 về căn cứ tính thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành ... Điều 5 Thông tư số 152/2015/TT -BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính ... ra sản lượng đá có sản lượng bán ra lớn nhất để xác định sản …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

Hoàng Thái. Theo đó, mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường được quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này, đơn cử: - Phí khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/250.000, 1/500.000, 1/1.000.000 là 9.145.000 đồng ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngành khoáng sản đóng góp tích cực cho phát triển đất nước. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tiềm năng về khoáng sản với trên 5.000 điểm mỏ của hơn 60 loại khoáng sản khác nhau. Để quản lý tốt nguồn tài nguyên khoáng sản, đóng góp tích cực của ngành khoáng ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Đối tượng nộp thuế tài nguyên, nộp phí bảo vệ môi …

Đối tượng nộp thuế tài nguyên, nộp phí bảo vệ môi trường. Đối tượng nộp thuế tài nguyên, nộp phí bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào? * Về thuế tài nguyên: Căn cứ theo khoản 5 Điều …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Hướng dẫn 169/HD-SXD về định mức và cách tính công tác …

Hướng dẫn 169/HD-SXD về định mức và cách tính công tác bốc dỡ, vận chuyển bộ vật tư, vật liệu và khai thác cát, đá, sỏi trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành. Xem chi tiết và tải về …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Cách tính thuế tài nguyên khai thác đá như thế nào?

Giá tính thuế đối với tài nguyên khai thác được xác định ở khâu nào thì sản lượng tính thuế tài nguyên áp dụng tại khâu đó". Tại Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC của Bộ …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Ngành thuế rà soát ngăn gian lận trong khai thác khoáng sản

Theo quy định, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin kê khai của người nộp thuế về sản lượng tài nguyên thực tế khai thác kê khai trong năm theo từng mỏ khi kết thúc năm tài chính do cơ quan thuế chuyển đến, cơ quan tài nguyên và môi trường phải tiến hành ngay các biện pháp nghiệp vụ xác ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên cát, sỏi, đá xây dựng

08/04/2021. Bộ Tài chính vừa điều chỉnh khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhiều loại tài nguyên khoáng sản không kim loại như cát, sỏi, đá xây dựng…. Theo Thông tư 05/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Công bố 196/CB-SXD 2016 định mức dự toán đặc thù khai thác chế biến đá

Công bố 196/CB-SXD năm 2016 về Định mức dự toán đặc thù khai thác, chế biến đá, cát sỏi các loại; Định mức bốc xếp vật tư vật liệu, các cấu kiện xây dựng bằng thủ công và hướng dẫn phương pháp tính chi phí sản xuất một số loại vật liệu xây dựng trên địa ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Thuế tài nguyên là gì? 04 điều cần biết về thuế tài nguyên

Thuế tài nguyên là gì? Hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể về khái niệm thuế tài nguyên. Tuy nhiên, thuế tài nguyên có thể được hiểu là một loại thuế …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Quy định mới về mức thu phí khai thác, sử dụng dữ liệu về …

Theo Thông tư, mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường được quy định như sau: Phí khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu quản lý chất lượng môi trường; quản lý chất thải và cải thiện môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; truyền thông môi trường; quản lý môi trường lưu vực sông, ven biển ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Đá thải phát sinh trong khi khai thác đá khối có phải tính thuế …

Trong trường hợp phải đóng thuế thì cách tính thuế đối với đá thải trong khi khai thác đá khối theo Điều 4 Thông tư 152/2015/TT-BTC như sau: "Điều 4. Căn cứ tính …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Nghị định 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác …

Còn hiệu lực. Cập nhật. 7 năm trước. Ngày 24/12/2016,Chính phủ đã ban hành Nghị định 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Thuộc lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường và …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Hướng dẫn cách tính thuế tài nguyên mới nhất

Hướng dẫn cách tính thuế tài nguyên. Trường hợp 2: Tài nguyên không xác định được số lượng. Tài nguyên không xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng thực tế của tài nguyên khai thác do chứa nhiều chất, tạp chất khác nhau và được bán ra sau khi ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác …

Nhóm khoáng sản nước nóng, nước khoáng và khí CO2. 1. Nghị định cũng nêu rõ căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được tính trên các căn cứ theo công thức sau: T = Q x G x K 1 x K 2 x R. Trong đó: T- Tiền cấp quyền khai thác ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Luật số 45/2009/QH12 của Quốc hội: LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN

1. Người nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên. 2. Người nộp thuế tài nguyên trong một số trường hợp được quy định cụ thể như sau: a) Doanh nghiệp khai thác tài …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Đá vôi khai thác từ các mỏ do Bộ Tài nguyên

Ngày 22/12/2020, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 8019/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng đá. Theo đó, căn cứ các quy định của pháp luật, mặt …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Hướng dẫn kê khai, nộp Phí Bảo vệ

Theo báo cáo tháng 3 năm 2009 Công ty khai thác được 1.000 m 3 đá để ... số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế. 14. Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23 ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Khi khai thác đất, đá làm vật liệu xây dựng cho công trình thì …

Khi khai thác đất làm vật liệu xây dựng thì có được bán đất, đá múc mở đường dôi dư cho các hộ dân được không? Các loại đất đá nào thuộc các loại khoáng sản khai thác làm vật liệu xây dựng thông thường? Trường hợp bán đất, đá khai thác làm vật liệu xây dựng cho cá nhân, hộ gia đình khác mà ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Thông tư 44/2017/TT-BTC khung giá tính thuế tài nguyên …

Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ... qua sản xuất chế biến mới bán ra thị trường thì giá tính thuế tài nguyên khai thác là …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Triển vọng cho việc khai thác các mỏ dầu khí nhỏ, mỏ cận biên

Đối với mức thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (25%) áp dụng cho hợp đồng dầu khí của lô dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt, để có thể áp dụng được ngay sau khi Luật Dầu khí (sửa đổi) …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Thuế tài nguyên là gì? Phân biệt thuế tài nguyên

Các quy định về thuế tài nguyên được Chính phủ ban hành với mục tiêu quản lý và kiểm soát hoạt động khai thác được hiệu quả. ... Căn cứ theo Luật Thuế tài nguyên 2009 và Thông tư 152/2015/TT-BTC thì mặt hàng, lĩnh vực bị tính thuế tài nguyên là toàn bộ các hành vi liên ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Công bố 196/CB-SXD năm 2016 về Định mức dự toán đặc thù khai thác…

Công bố 196/CB-SXD năm 2016 về Định mức dự toán đặc thù khai thác, chế biến đá, cát sỏi các loại; Định mức bốc xếp vật tư vật liệu, các cấu kiện xây dựng bằng thủ công và hướng dẫn phương pháp tính chi phí sản xuất một số loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Cách tính thuế tài nguyên theo quy định hiện hành

Đối tượng chịu thuế tài nguyên được quy định cụ thể tại Thông tư 152/2015/TT-BTC, là các tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền và quyền tài ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Cách tính thuế tài nguyên với doanh nghiệp khai thác đá

Công ty đang thực hiện việc kê khai tính thuế tài nguyên phải nộp như sau: - Thực hiện kê khai thuế tài nguyên hàng tháng. - Sản lượng tính thuế: Là sản lượng …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND hệ số quy đổi từ đá nguyên khai sang đá …

Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế tài nguyên; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định hệ số quy đổi từ đá nguyên khai sang đá dăm các loại trên địa bàn tỉnh Hà Nam, như sau: 1.

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Thay đổi khung giá tính thuế tài nguyên các loại khoáng sản

Theo đó, thay đổi khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại, khoáng sản không kim loại, đơn cử như: - Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình: mức giá tối thiểu tính thuế tài nguyên từ 49.000 đồng/m3 giảm còn 27.000 đồng/m3, giá tối đa vẫn giữ ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Hướng dẫn số 169/HD-SXD ngày 10/04/2009 Về định mức và …

Hướng dẫn số 169/HD-SXD ngày 10/04/2009 Về định mức và cách tính công tác bốc dỡ, vận chuyển bộ vật tư, vật liệu và khai thác cát, đá, sỏi trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành ... Thuế tài nguyên (a+…+e) % 4,0 . Cộng . 1.2. Đá ba -Hao ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…