Our Latest Sản phẩm

Công tác tư tưởng trong thời kỳ Đảng lãnh đạo đấu tranh …

Các năm 1927, 1928, 1929 hàng chục cuộc bãi công của công nhân diễn ra ở nhiều nhà máy, đồn điền, hầm mỏ. Trong các cuộc bãi công, khẩu hiệu đấu tranh chính trị kết hợp chặt chẽ với đấu tranh về kinh tế và đã có …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Thông tư 36/2020/TT-BCT Quy chuẩn thuốc nổ nhũ …

15.3. Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ nhập khẩu phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Thông tư 38/2019/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật an toàn đối với …

QCVN 03:2019/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Thông tư 28/2022/TT-BCT Quy chuẩn an toàn tủ phân phối …

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò. Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7079-0:2002 về Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm …

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7079-0:2002 về Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò - Phần 0: Yêu cầu chung ... quan có thẩm quyền chứng nhận chất lượng hoặc an toàn; - chứng chỉ; - kí hiệu "X",nếu có; ... nhưng được cơ quan có …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Khẩu hiệu "Đánh đuổi Nhật - Pháp" được thay bằng khẩu hiệu "Đánh đuổi phát-xít Nhật" được nêu trong: a. Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng (3/1945) b. Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta (3/1945) c. …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Yêu cầu về hồ sơ quản lý áptômát phòng nổ sử dụng trong mỏ …

Căn cứ theo tiểu mục 11 Mục II QCVN 14:2021/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với áptômát phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò ban hành kèm theo …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Thông tư 31/2017/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật qu ố c gia về an toàn trong khai thác mỏ quặng h ầ m lò. Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò. Ký hiệu: QCVN 04:2017/BCT. Điều 2.

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Thông tư 20/2009/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn …

Các mỏ lộ thiên đào lò, sử dụng khai thác hầm lò thì phải tuân theo đúng quy định về khai thác mỏ hầm lò hiện hành (Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các hầm lò than và diệp thach TCN 14.06.2006). 2. Đối với mỏ khai thác có bụi, khí độc hoặc khoáng sản dễ cháy:

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Than Núi Béo đón mừng tấn than khai thác hầm lò thứ 1 triệu

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong sản xuất, hoàn thành tấn than khai thác hầm lò thứ 1 triệu. Với khẩu hiệu "Người Núi Béo đào lò Núi Béo", Công ty đã có lộ trình và xây dựng phương án đào tạo, chuyển đổi lao động từ khai thác lộ thiên sang khai ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Quy chuẩn quốc gia QCVN 14:2021/BCT về An toàn đối với …

13.3.2. Kết luận về tình trạng kỹ thuật an toàn áptômát phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò và chỉ cho phép đưa vào sử dụng hoặc tiếp tục vận hành khi đảm bảo kỹ thuật an toàn. 13.4. Khi phát hiện thiết bị không đảm bảo an toàn, người theo dõi, vận hành phải dừng ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Tín hiệu và biển báo khi thực hiện nổ mìn là vật liệu cháy nổ …

Tín hiệu này được phát ra sau khi đã kiểm tra gương nổ, báo công việc nổ đã kết thúc và đảm bảo an toàn.Trường hợp nổ mìn trong hầm, lò, công trình ngầm không đạt kết quả theo yêu cầu phải nổ lại, cho phép hợp nhất …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Thông tư 36/2020/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật thuốc nổ nhũ tương an toàn

Rạch màng bao và cắt 02 đầu của thỏi thuốc để thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ có thể trực tiếp tiếp xúc với nước. 13.3.2. Ngâm 05 thỏi thuốc nổ nhũ tương toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ trong nước sâu 1,0 …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Thông tư 35/2019/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn …

QCVN 02 :2019/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hoá lỏng biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 35 /2019 ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5334:2007 về thiết bị điện kho dầu mỏ …

CHÚ THÍCH: Có thể áp dụng toàn bộ hay từng phần những quy định trong các tiêu chuẩn Quốc tế, nếu những quy định đó có yêu cầu an toàn bằng hoặc cao hơn các quy định của tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. 5.2. Nguồn cung …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Yêu cầu về hồ sơ quản lý áptômát phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm …

Căn cứ theo tiểu mục 11 Mục II QCVN 14:2021/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với áptômát phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò ban hành kèm theo Thông tư 15/2021/TT-BCT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với áptômát phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Thông tư 30/2017/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật an toàn chống …

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò. Ký hiệu: QCVN 03 :2017/BCT Điều 2.

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Thông tư 35/2020/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật về thuốc nổ …

QCVN 05:2020/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Mỏ khai thác đá phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu với nhà …

Mỏ khai thác đá phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu với nhà dân là bao nhiêu mét? Căn cứ Điều 4 QCVN 04: 2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên do Bộ Công thương ban hành kèm theo Thông tư 20/2009/TT-BCT quy định về nơi làm việc như sau:. Quy định về nơi làm việc

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

QCVN về an toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm …

QCVN 15:2021/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

THUỐC NỔ NHŨ TƯƠNG AN TOÀN HẦM LÒ NTLT5

Thuốc nổ P5 (NTLT5) do MICCO nghiên cứu sản xuất có tính năng tương đương thuốc nổ an toàn cấp độ P5 thuốc nổ Powergel P501của hãng ORICA – Australia dùng để nổ mìn cho các mỏ hầm lò có nguy cơ cao về cháy nổ khí mê tan theo nhu cầu cấp thiết hiện nay: Dây chuyền thiết bị sản xuất thuốc nổ nhũ tương an toàn ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Quy chuẩn QCVN 01:2011/BCT An toàn trong khai thác than hầm …

VỀ AN TOÀN TRONG KHAI THÁC THAN HẦM LÒ (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Quy chuẩn này quy định các biện pháp bảo đảm an toàn trong khai thác than hầm lò. Điều 2.

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Thông tư 09/2018/TT-BXD kiểm định kỹ thuật an …

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng chủ trì biên soạn và được ban …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Thông tư 16/2021/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật an toàn đối với …

Cụ thể, Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn và quản lý đối với khởi động từ phòng nổ trong mạng điện xoay chiều ba pha trung tính cách ly sử dụng …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong mỏ hầm …

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 15 /2021/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với áptômát phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò và Thông tư số 16 /2021/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử dụn.

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Trình tự khai thác an toàn mỏ quặng hầm lò có khí và bụi nổ …

Hồ sơ quản lý kỹ thuật an toàn mỏ quặng hầm lò được quy định tại Điều 5 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2017/BCT về An toàn trong khai thác quặng hầm lò như sau: - Bản đồ địa chất thủy văn. - Bản đồ bố trí các đường lò trong mỏ.

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Quy chuẩn QCVN 01:2018/BCT An toàn bình tự …

Phạm vi điều chỉnh. 1. Quy chuẩn này quy định về kỹ thuật an toàn và quản lý đối với các hoạt động liên quan tới bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò. 2. Quy chuẩn này không áp dụng đối với hoạt động liên …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Thông tư 16/2021/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật an toàn đối với khởi động …

I. QUY ĐỊNH CHUNG. 1. Phạm vi điều chỉnh ... TCVN 7079-11:2002 Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò - Phần 11: An toàn tia lửa ... Khởi động từ phòng nổ sản xuất trong nước và nhập khẩu phải thực hiện việc công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Thông tư 17/2013/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật kíp nổ vi sai phi điện trong

QCVN 03 : 2013/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí mêtan biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Công thương trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định; Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

QCVN về an toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử …

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 15:2021/BCT quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn và quản lý đối với khởi động từ phòng nổ trong mạng điện xoay chiều ba pha trung …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…